DING TEA PHÚ MỸ

DING TEA PHÚ MỸ

DING TEA PHÚ MỸ

DING TEA PHU MỸ

Cải tạo dự án từ những hiện trạng không được ưa nhìn cho thực khách, không chỗ Check in, không có gì độc đáo cũng như không gian thiếu sáng trầm trọng, Nhìn nhận ra vấn đề chủ đầu tư quyết định Tìm đến ViK để giải quyết vấn đề trên. Tạo sự gần gũi với các vật liệu thô mộc nhưng in đậm một nét Riêng của quán Trà Đài Loan này. Quan được chia ra làm 4 Khu vực, Khu phòng lạnh, Khu vực không gian ngoài trời , Khu vực Kho và Toilet , sự phân chia khá hợp lý

 

 

Chia sẻ: