BLACKCAT JSC OFFICE

BLACKCAT JSC OFFICE

BLACKCAT JSC OFFICE

Black Cat JSC Office

Phù hợp với tính chất công việc và với công năng sử dụng văn phòng BLACKCAT và ViK Decor đã đưa ra những ý tưởng được thống nhất dựa trên những Pantone màu sắc mà BLACKCAT đăng ký nhận diện

#Blackcat JSC Office
#ViKdecor, #Thietkevanphongvungtau
Blackcat Office
Designer : Phuoc NG.
Copyright @ ViK Decor
222 Huyền Trân Công Chúa Str , Ward 8, Vung Tau City
Chia sẻ: